1. หน้าแรก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ภาคเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม
  4. รถแทรกเตอร์

KUBOTA Worldwide

รถแทรกเตอร์

ตั้งแต่ที่คูโบต้าได้เปิดตัวรถแทรกเตอร์สำหรับการเพาะปลูกที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2503 รถแทรกเตอร์ของคูโบต้าก็เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมมาโดยตลอด วันนี้ คูโบต้านำเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับการเพาะปลูกในหลายระดับและการใช้งานที่หลากหลาย รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานสำหรับเกษตรกรรายใหญ่ รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กช่วยผ่อนแรงสำหรับเกษตรกรรายย่อย และฟื้นฟูการเกษตรในท้องถิ่น เช่น การติดตั้งผานพรวนและคราดแบบหมุนสำหรับการไถ การคราด และงานอื่น ๆ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงของคูโบต้าได้ช่วยสร้างชื่อเสียงที่มั่นคงแก่บริษัทในสี่ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่รอบ ๆ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย คูโบต้าไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในด้านส่วนแบ่งการตลาดและความน่าเชื่อถือในตลาดรถแทรกเตอร์ รวมทั้งรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในนาข้าวเท่านั้น แต่คูโบต้ายังมีชื่อเสียงที่ดีในตลาดรถแทรกเตอร์สำหรับการเพาะปลูกในที่แห้ง เช่น อ้อย และข้าวโพด ปริมาณการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศในเอเชีย เนื่องจากนโยบายของคูโบต้าในการรับฟังความต้องการของท้องถิ่นอย่างระมัดระวังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คูโบต้าจะก้าวหน้าต่อไป*Contact us to learn more
or see Corporate Information or our history
for additional company details.

See also: the documents and updates of
*Financial Reports, *CSR, *Environmental Activities,
and *Corporate News. (*English Pages)

กลับด้านบน