1. หน้าแรก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ภาคเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม
  4. รถแทรกเตอร์

ผลิตภัณฑ์

รถแทรกเตอร์

ตั้งแต่คูโบต้าเริ่มการผลิตรถแทรกเตอร์ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2503 รถแทรกเตอร์ของคูโบต้าก็เป็นผู้นำทางการตลาดตลอดมา วันนี้คูโบต้าได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับการเกษตรในหลายระดับคลอบคลุมกระบวนการวิธีการต่างๆ รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของงานการเกษตรบนพื้นที่ขนาดใหญ่ รถแทรกเตอร์ระดับเล็กช่วยเกษตรกรในงานขนาดเล็ก เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ในการปฏิบัติจริงยังได้ได้รับการออกแบบให้สามารถนั่งสำหรับการพรวนดินและไถกลบ รวมไปถึงงานอื่นๆ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูงของคูโบต้าได้ช่วยให้บริษัทสร้างชื้อเสียงในสี่ ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงของคูโบต้าได้ช่วยสร้างชื่อเสียงที่มั่นคงแก่บริษัทในสี่ภูมิภาคคือ อเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่นและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเซียที่อยู่รอบ ๆ ประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศไทย คูโบต้าเป็นผู้นำตลาดรถแทรกเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทรกเตอร์สำหรับนาข้าว ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนมาจากการตอบรับเป็นอย่างดีต่อนโยบายการเอาใจใส่รับฟังความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นของคูโบต้า คูโบต้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง