1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลบริษัท
  3. ข่าวสารจากประธาน

KUBOTA Worldwide

ข่าวสารจากประธาน

Masatoshi Kimata

คูโบต้าจะให้การสนับสนุนการดำรงชีวิตที่อุดมสบูรณ์ของมนุษยชาติ พร้อมไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอันงดงามบนโลกอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทคูโบต้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 นับจากนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯได้นำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายออกไปทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กสำหรับน้ำประปาเพื่อใช้กับการซ่อมบำรุงงานประปาที่ทันสมัย หรือจะเป็นเรื่องการประหยัดแรงงานและการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกในด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้มนุษย์เข้ากันได้ดีกับสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับปัญหามากมายในด้านของอาหาร น้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ คูโบต้าตระหนักอยู่เสมอว่า อาหาร น้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ และจะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและการบริการที่เป็นเลิศ พวกเรามีพันธกิจที่จะต้องให้การสนับสนุนอนาคตของโลกและมนุษยชาติให้คงอยู่ตลอดไป
บริษัทฯ จะยังคงคอยรับฟังเสียงจากลูกค้า พร้อมผนึกกำลังทั้งหมดของคูโบต้ากรุ๊ปมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและบริษัทไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงยังคงต้องรบกวนทุกท่านจากใจจริงในการให้ความสนับสนุนพวกเราให้มากขึ้นจากนี้ต่อไป

President and Representative Director

Masatoshi Kimataข้อมูลบริษัท

*Contact us to learn more
or see Product Information or our history
for additional company details.

See also: the documents and updates of
*Financial Reports, *CSR, *Environmental Activities,
and *Corporate News. (*English Pages)

กลับด้านบน